Account manager

Een accountmanager is iemand die fungeert als intermediair tussen een klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt. Accountmanagers hebben een breed takenpakket, dat gericht is op het genereren van een hogere omzet door middel van relatiebeheer, het werven van nieuwe klanten en het adviseren omtrent marktontwikkelingen en kansen. Ze hebben een complexe rol die vraagt om strategische, leidinggevende, communicatieve en adviserende kwaliteiten, aangevuld met de nodige onderhandelingsvaardigheden.